Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 27 maja 2024 r. godz. 15.00

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 27 maja 2024 r. godz. 15.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”, które odbędzie się 27 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Dokumenty Lokalne kryteria wyboru LGD ,,Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady zostaną przedstawione i omówione na WZC.

Dokumenty do pobrania:

pdfPorządek Obrad WZC

pdf Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2023 r.

pdfSprawozdanie finansowe za 2023 r.

pdfProtokół Komisji Rewizyjnej

pdfWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium

pdfProjekty uchwał 1-6

Procedura ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Zał 1 Mala-infrastruktura-publiczna-oraz-uslugi-swiadczone-spolecznosci-lokalnej

Zał 2 Rozwoj-przedsiebiorczosci-turystycznej

Zał 3 Rozwoj-przedsiebiorczosci-turystycznej-AGRO

Zał 4 Rozwoj-przedsiebiorczosci-z wyłączeniem przedsięwięcie 1.2

Zał 5 GRANTY-WPR

Zał 6 GRANTY-EFS

Procedury wyboru i oceny operacji 

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności 

Załącznik nr 3 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 4 Karta wstępnej oceny wniosku 

Załącznik nr 5a Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5b Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5c Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5d Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Kopia Załącznik nr 6 Karta oceny zgodności z PSWPR

Procedury wyboru i oceny grantobiorców 

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 4 Karta wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 5 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru grantu

Załącznik nr 6 Karta oceny zgodności z PSWPR

Regulamin Rady 2024