Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przedkłada do konsultacji projekty:

  • Lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ,,Kraina Nafty” w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz FEP na lata 2021-2027 wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów,
  • Procedury Wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania interwencji 13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” wraz z załącznikami,
  • Procedury Wyboru i oceny Grantobiorców w ramach wdrażania interwencji I.13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” na lata 2023-2027 wraz z załącznikami,
  • Regulamin Rady LGD ,,Kraina Nafty”.

Uwagi prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 27.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

Do pobrania:

Procedura ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Zał 1 Mala-infrastruktura-publiczna-oraz-uslugi-swiadczone-spolecznosci-lokalnej

Zał 2 Rozwoj-przedsiebiorczosci-turystycznej

Zał 3 Rozwoj-przedsiebiorczosci-turystycznej-AGRO

Zał 4 Rozwoj-przedsiebiorczosci-z wyłączeniem przedsięwięcie 1.2

Zał 5 GRANTY-WPR

Zał 6 GRANTY-EFS

Procedury wyboru i oceny operacji 

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności 

Załącznik nr 3 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 4 Karta wstępnej oceny wniosku 

Załącznik nr 5a Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5b Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5c Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 5d Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik nr 6 Karta oceny zgodności z PSWPR

Procedury wyboru i oceny grantobiorców 

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 4 Karta wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 5 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru grantu

Załącznik nr 6 Karta oceny zgodności z PSWPR

Regulamin Rady

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach LSR na lata 2023-2027 – EFS 

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 4 Karta wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach EFS 

Załącznik nr 5 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru grantu w ramach EFS