WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 14.04.2016

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 14.04.2016

Szanowni Państwo!
W imieniu LGD “Kraina Nafty” informuję, że dnia 14.04.2016 r. o godz. 16.00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego  Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się Sprawozdawcze WZC. W  załączeniu przesyłam porządek obrad i uchwały wraz z załącznikami .

Jednocześnie informuję, że w związku z koniecznością dokonania drobnych zmian w Statucie – wynikającej z wezwań Sądu Rejonowego (XII Wydział Gospodarczy KRS) – konieczne jest uzyskanie quorum. Zobowiązuję więc Państwa do zdyscyplinowania i uczestnictwa w WZC dnia 14.04.2016 r.

Do pobrania: