40 tys. zł wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej

40 tys. zł wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej

Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje projekt pt. „Dobry start w przedsiębiorczość” – Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

Realizowany projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku do 30 r.ż. oraz powyżej 50 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego (zasięg projektu – powiat: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, leski), zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu BFE oferuje bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 40.000 zł, wsparcie pomostowe 1600 zł przez okres 6 m-cy, oraz blok szkoleniowo-doradczy.

 

Spotkania informacyjne w sprawie w/w projektu odbędzie się 14 marca 2014r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Rogach, ul. Księdza H. Domino 54.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Joanna Ważny

Specjalista ds obsługi działań projektowych i UP

Bieszczadzkie Forum Europejskie
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko
tel. 605 847 337
tel/fax 13 469 62 72
www.bfe-lesko.pl