ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
W ZAKRESIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW W RAMACH REALIZACJI LSR LGD „KRAINA NAFTY NA LATA 2014-2020.

Szanowni Państwo!

W związku z planowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety. Ankieta pomoże nam zbadać i określić aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie wsparcia ze środków w ramach realizacji LSR na lata 2014-2020.

Dzięki Państwa sugestiom możliwe będzie zmodyfikowanie budżetu i działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania, aby lepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety.

Termin składania ankiet: 25.09.2017 r.

Ankieta nr 1

Ankieta nr 2

Ankieta nr 3

Dziękujemy za udział w badaniu.