ASOS – Nabór uczestników

ASOS

ASOS – Nabór uczestników

ASOSLGD „Kraina Nafty” informuje o możliwości uczestniczenia w projekcie pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, który otrzymał dofinansowanie
zMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Beneficjentami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 

            –        Zamieszkanie na obszarze LGD „Kraina Nafty”,

–        Wiek powyżej 60 roku życia (20 osób),

–        Wiek poniżej 18 roku życia (10 osób).

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura LGD (akceptowane formy dostarczenia : osobiście, pośrednik, poczta) – decyduje data wpływu do LGD.

 

Formularze dostępne na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty” w zakładce ASOS oraz na stronach internetowych Gmin z obszaru LGD.

 

Formularz Rekrutacyjny pdf