BENEFICJENT PROJEKTU

BENEFICJENT PROJEKTU

LGD „Kraina Nafty” to stowarzyszenie powstałe w 2008r., obejmuje 6 gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe. Obszar jest spójny terytorialnie, hist., kulturowo i przyrod., związany wspólnym rozwojem i chęcią współpracy. LGD działa w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-13, realizuje wynikające z tego programu projekty, rozlicza wnioski w zakresie działania Funkcjonowanie LGD… oraz Wdrażanie proj. współpracy LGD działa na rzecz rozwoju i promocji obszaru, poprawy jakości życia poprzez aktywizację mieszkańców, szkolenia, imprezy promocyjno-kulturalne, działalność wydawniczą, promuje i wspiera lokalne dziedzictwo kulturowe. Działania te służą realizacji naborów wniosków dla NGO, przedsięb. oraz jst, które przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju obszaru.