Bezpłatne jednodniowe szkolenie pt.: „Obsługa finansowa projektów w ramach POKL”

Bezpłatne jednodniowe szkolenie pt.: „Obsługa finansowa projektów w ramach POKL”

Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie  pt.: „Obsługa finansowa projektów w ramach POKL" prowadzone przez Panią Monikę Giżę – trenera specjalistycznego. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 października 2011 (czwartek) w sali szkoleniowej – Biuro LGD „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do wydatkowania środków publicznych – zasady finansowania wydatków, zasady sprawozdawczości i dokumentacji wydatków.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz innych grup priorytetowych. Szkolenie skierowane jest szczególnie do pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się rozliczaniem projektów. 

 

W trakcie szkolenia zapewniamy ciepły posiłek oraz bufet kawowy.

 

 

W załączeniu program szkolenia. – pobierz

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania się (max 3 osoby z jednej instytucji) do dnia
20 października  (czwartek) do godz. 10.00 poprzez stronę
internetowąwww.krosno.roefs.pl lub telefonicznie (13)43 202 91. Ilość miejsc ograniczona!

 

Agata Wietecha

Asystent Kierownika ROEFS

Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie przy Podkarpackiej Izbie Gospodarczej
ul. Lewakowskiego 14, Krosno, tel. 013 43 202 91
www.krosno.roEFS.pl