Bezpłatne szkolenie online dla NGO

Bezpłatne szkolenie online dla NGO

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO w ramach projektu Efektywne NGO 2.

Celem jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31 maja w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:

 

  • proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
  • planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
  • metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
  • pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.

 

W załączeniu Program szkolenia oraz Ulotka o trenerach.

Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz online: https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy3,1.html

Link do informacji o szkoleniu na NGO.pl: https://wydarzenia.ngo.pl/383995-bezplatne-szkolenie-dla-ngo-ostatni-termin.html

 

________________________________________________________________
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. 883 827 515,
www.iped.pl