Bezpłatne szkolenie pn. ,,1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Bezpłatne szkolenie pn. ,,1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej