Bezpłatne webinarium “Przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Bezpłatne webinarium “Przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Szanowni Państwo,
informujemy iż Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie organizuje bezpłatne webinarium “Przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Webinarium odbędzie się 27 listopada 2020 r. od 10:00 do 11.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora (zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada 2020 r. do 15.30).
 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 


Program webinarium:

  1. Identyfikacja i wstępna ocena projektu PPP
  2. Przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego
  3. Ocena Efektywności Projektu PPP
Zachęcamy do skorzystania z webinarium organizowanego przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a w szczególności pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorców, którzy są zainteresowani zamówieniami publicznymi.
 
Jakiekolwiek pytania można kierować do Organizatora webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl