Cele projektu

Cele projektu

Celem głównym projektu jest  zachowanie i pomnażanie dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez wzbogacenie wiedzy mieszkańców o historii wydobycia i eksploatacji ropy naftowej.

 Cele szczegółowe projektu to:

– wzbogacenie wiedzy o historii wydobycia i eksploatacji ropy naftowej (poprzez opowieści, pieśni, legendy, wiersze, gwarę, dokumenty, zdjęcia, widowisko obrzędowe);

– inspirowanie do promowania własnego regionu i jego dziedzictwa kulturalnego (poprzez opracowanie i wydanie oferty promującej widowisko obrzędowe pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO” i utworzenie Mini Galerii Dziedzictwa Naftowego w biurze LGD)

– integracja społeczeństwa ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu (poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży pn. “NASZE NAFTOWE DZIEDZICTWO LOKALNE”)

– wzbudzanie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, dumy ze swojego regionu i potrzeby uczestnictwa w kulturze (poprzez zaangażowanie zespołu ludowego w przygotowanie i wystawianie podczas imprez kulturalnych widowiska obrzędowego pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”