Cisna

Cisna

15 lipca 2012 r. w Cisnej – „Sercu Bieszczad” odbyła się kolejna impreza organizowana
w ramach Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków.

Na obszarze partnerskiej grupy LGD Nasze Bieszczady lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycje obrzędowe i kulinarne prezentowali i w ten sposób promowali nasz region przedstawiciele z obszaru LGD „Kraina Nafty”.

Stoiska z rękodziełem artystycznym i produktami regionalnymi oraz występy zespołów ludowych cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych Gości, mieszkańców,
a przede wszystkim turystów.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.