Dodatkowe środki na przedsiębiorczość pozyskane – uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość pozyskane – uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego, które spełniły warunki określone w tzw. umowie ramowej za wysoki poziom realizacji wskaźników i budżetu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, otrzymało „bonus” czyli dodatkowe środki na realizację swoich strategii. Wśród tych sześciu grup znalazła się także nasza Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

Dodatkowe fundusze trafią także do: Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “LIWOCZ”, Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady”.

Wszystkie te grupy, wykazały się bardzo dobrą realizacją umowy ramowej i otrzymały dodatkowe wsparcie w wysokości 11% budżetu. W naszym przypadku jest to kwota 990 000 zł, zostanie ona przeznaczona na dotacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Łączna kwota dodatkowych środków przekazanych sześciu Lokalnym Grupom Działania wynosi ponad 4,5 mln złotych, i zostanie przeznaczona na działania w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 27 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie aneksów w Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie. Z przedstawicielami LGD spotkał się wicemarszałek Piotr Pilch, który pogratulował grupom za to wyróżnienie oraz stwierdził iż, jest to ważne wsparcie, które pozwoli wpłynąć efektywnie na liczbę miejsc pracy w regionie, co jest szczególnie ważne w małych społecznościach.

W spotkaniu wzięła udział także Dyrektor Departamentu PROW Magdalena Sobina, która pogratulowała zgromadzonym przedstawicielom lokalnych grup osiągniętych wyników, podziękowała za zaangażowanie i trud włożony w działalność swoich grup w środowisku oraz życzyła dalszej owocnej pracy i efektywnego wykorzystania dodatkowych środków finansowych.

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na założenie firmy zapraszamy na szkolenie i konsultacje w Biurze LGD. Informujemy, iż planowany termin naboru to ostatni kwartał br.
Limit dostępnych środków w ramach planowanego naboru wyniesie: 1 mln zł. Wsparcie może uzyskać 10 osób na premie po 100 000 zł.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć