Dodatkowe środki na wdrażanie LSR dla LGD „Kraina Nafty” w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR dla LGD „Kraina Nafty” w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, po raz kolejny znalazła się w gronie 9 najlepszych lokalnych grup w Województwie Podkarpackim, i z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza praca i zaangażowanie zostało nagrodzone i otrzymaliśmy początkiem bieżącego roku dodatkowe środki w wysokości 990 000 zł – „II Bonus”. Warunkiem otrzymania środków było osiągnięcie (wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.) poziomu co najmniej 65% zakontraktowanych środków z Budżetu LSR czyli zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2, który wynosi 9 990 000 zł. Dzięki tym dodatkowym środkom nasz budżet zwiększył się do kwoty 10 980 000 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na przedsięwzięcia związane
z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej, iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. A infrastruktura społeczna, wiemy dobrze, że zawsze służy mieszkańcom, turystom i poprawie ogólnego wizerunku i rozwoju naszych małych ojczyzn. Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze tego roku. I jest mi ogromnie miło poinformować Państwa, że już w najbliższym czasie ruszamy z naborami wniosków. Planowany termin naborów to od 2 do 16 listopada 2020 r.

Środki przeznaczone na nabory, są aktualnie większe niż planowaliśmy, gdyż udało nam się w ostatnim czasie skutecznie uporać z procedurą zmiany budżetu z waluty zł na Euro, a dzięki korzystnemu aktualnemu kursowi Euro nasz budżet w przeliczeniu na złotówki zwiększa się, i tym samym mamy jeszcze sporą kwotę do wykorzystania w ramach wdrażania LSR.

Budżet na najbliższe nabory:

  • ramach podejmowania działalności gospodarczej – limit środków dostępnych to 800 tys. zł. czyli 8 premii po 100 tys. zł.
  • w ramach rozwijania działalności gospodarczej – mamy limit 200 tys. zł – a więc właściwie na jeden wniosek;
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej niecałe 1,1 mln zł czyli ok. 180 tys. zł na projekt.

Druga bardzo istotna kwestia, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić to znaczące zwiększenie budżetu na realizację projektu współpracy, w ramach, którego planujemy powstanie ogólnodostępnych miejsc turystycznych i rekreacyjnych. W ostatnim czasie, miała miejsce zmiana rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów współpracy, i teraz mamy możliwość pozyskania znacznie większej kwoty na ten cel – nie jak dotychczas 5% wartości środków na wdrażanie LSR, a 10%. W naszym przypadku jest to wzrost o 648 tys. zł. Tak więc wykorzystując posiadane i zwiększone środki planujemy realizację projektu za kwotę ponad 900 tys. zł. W ramach projektu chcielibyśmy, aby powstała w każdej naszej gminie infrastruktura złożona z altany rekreacyjnej z grillowiskiem, wyposażonej w stoły i ławy, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, monitoring, oświetlenie, ewentualnie miejsca parkingowe, kostka brukowa.

Szanowni Państwo, widać, że rzetelna, merytoryczna praca procentuje.

Dziękuję wszystkim Beneficjentom, Grantobiorcom, osobom i instytucjom, w tym Gminom tworzącym LGD, które wspierały i wspierają wdrażanie LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w jej realizację. Dziękuję pracownikom Biura LGD, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizują zadania w zakresie wdrażania strategii, z dużym zrozumieniem, kompleksowo i merytorycznie starają się pomagać wszystkim Beneficjentom. Podziękowania należą się także Radzie LGD, która w rzetelny sposób dokonywała oceny i wyboru projektów, oraz całemu Zarządowi, który nadzoruje wszystkie działania i podejmuje skuteczne decyzje.

Z radością dzielę się z Państwem tą dobrą nowiną i kolejnym sukcesem naszego stowarzyszenia.

Zapraszam do składania wniosków i konsultacji z pracownikami Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

Janina Gołąbek
Prezes Zarządu LGD „Kraina Nafty”