Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Jedlicze, gminy Korczyna oraz miasta Krosna.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Jedlicze, gminy Korczyna oraz miasta Krosna.

Myślisz o założeniu własnej firmy? STAWIL Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie! Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (niepracujących); w wieku 30 lat i więcej; zamieszkujących województwo podkarpackie – gminę Jedlicze lub gminę miasto Krosno lub gminę Korczyna. Dodatkowo muszą spełniać co najmniej jeden z wybranych warunków:

  • być kobietą i/ lub
  • mieć 50 lat lub więcej i/ lub
  • być bezrobotnym powyżej 12 miesięcy i/ lub
  • być osobą z niepełnosprawnościami i/ lub
  • posiadać wykształcenie średnie lub niższe.

W ramach projektu oferowane są:

  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł netto na zakup sprzętu i wyposażenia;
  • wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 31 200,00 zł netto (maksymalnie 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy na opłacenie ZUS, podatków, czynszu itp.;
  • szkolenia.

Rekrutacja do projektu w ramach ostatniej już tury planowana jest na przełom września i października.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 793795130, (17) 3070090 oraz na stronie internetowej wsparciemofkrosno.stawil.pl

W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców Gminy Jedlicze.