“Dotacja na Start”

“Dotacja na Start”

logotypes

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

35.000 zł na uruchomienie i rozwój firmy otrzymają osoby w wieku 30-74 lata, które nie pracują, mieszkają w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno oraz należą do jednej z grup: kobiety, osoby niepracujące ponad 12 miesięcy lub osoby niepełnosprawne.

DOTACJE MOGĄ OTRZYMAĆ EMERYCI I RENCIŚCI, STUDENCI ORAZ OSOBY NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN/DOMOWNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ DODATKOWE PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu została przedłużona do 31 października 2016 r.

Zapraszamy do składania dokumentów (DOKUMENTY DO POBRANIA).

Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

  • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 tysięcy złotych na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • wypłatę wsparcia pomostowego w wysokości do 12 tysięcy złotych, wypłacone w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
  • doradztwo i szkolenia, które przygotują Państwa do napisania biznesplanu oraz uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:

  • osoby w wieku od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,

oraz zarejestrowani w PUP rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.

Głównym rezultatem projektu będzie powstanie siedemdziesięciu trzech nowych miejsc pracy utworzonych przez 71 osób, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosi 3.102.001,37 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3.027.571,37 zł.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi biurami w godzinach od 7.30 do 15.30.

x1

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a
tel./fax 13 43 611 77, e-mail: dotacja@strefa-szczepancowa.pl lub cp@strefa-szczepancowa.pl
www.strefa-szczepancowa.pl/centrum

oraz

logoKrainaNafty1

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
tel. 725 995 723, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl
www.kraina-nafty.pl