Dotacje dla Przedsiębiorców

Dotacje dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Karpackiej – Polska, Operatora Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania, w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” – III NABÓR.

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.alpykarpatom.pl/informacje-prasowe/dotacje-dla-przedsibiorcow-308.html