DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do projektu „JESTEM SWOIM SZEFEM!”. W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1 200 złotych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

               

                Uczestnikiem  projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 

  • zamieszkuje na terenie powiatów: krośnieńskiego lub miasta Krosna
  • posiada status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie
  • przynależy do jednej lub kilku kategorii:

·         osoby w wieku poniżej 25 roku życia

·         osoby w wieku 50+

·         osoby niepełnosprawne

 

                Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiada wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

                Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14 w Krośnie, do dnia 5 lutego 2013 roku, do godziny 15:30.

 

Informacje na temat naboru oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów:

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Lewakowskiego 14

38 – 400 Krosno

 

Tel./fax 13 436 95 90

E–mail: pig@pigkrosno.pl

www.pigkrosno.pl