DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH – UKIERUNKUJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY (OBSZARU LGD “KRAINA NAFTY”)

DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH – UKIERUNKUJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY (OBSZARU LGD “KRAINA NAFTY”)

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii na przyszły okres programowania 2021-2027. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu strategicznego naszego obszaru są spotkania informacyjne prowadzone w każdej z 6-ciu gmin naszego obszaru (Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe).

Lokalna społeczność to Wy – mieszkańcy, sołtysi, działacze społeczni, przedstawiciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, NGO, OSP, KGW, społeczności parafialne, jednostki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki) i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorcy.

Celem spotkań informacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo. Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, harmonogram spotkań znajduje się tutaj

Zachęcamy do potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu – tel. 725 995 723

 

Twój głos, ma znaczenie!