Europejski Fundusz Rol ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Program

Europejski Fundusz Rol ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Program

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt koordynowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce, 10 – 12 kwietnia 2015, TARGI KIELCE S.A. Targi

 

AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce,która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejsk ich Polski i Europy.

 

 

Inspiracją do kontynuowania tego przedsięwzięcia jest duże zainteresowanie imprezą wśród wystawców krajowych i zagranicznych oraz zwiedzających. Od pięciu lat targi AGROTRAVEL są miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów oraz pr ezentacji ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej, impreza wystawiennicza. Jest to także miejsce spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów d o współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Targi AGROTRAVEL to doskonała okazja do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa.

 

Co roku targi AGROTRAVEL gromadzą ok. 170 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 20 – tysięczną publiczność. Zapraszamy Urzędy Marszałkowskie, Lokalne Grupy Działania (LGD), stowarzyszenia agroturystyczne, Lokalne oraz Regionalne Organizacje Turystyczne oraz inne instytucje i firmy związane z turystyką wiejską i agroturystyką do zaprezentowania i promocji oferty swoich reg ionów na targach AGROTRAVEL 2015. Od początku Targom AGROTRAVEL towarzyszy Międzynarodowa Konferencja.

Podczas konferencji przewiedziana jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z aktualnymi dla branży tematami, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Głównymi uczestnikam konferencji będą zatem w szczególności przedstawiciele samorządów lokalnych oraz animatorzy lokalnego rozwoju. Ponadto, w programie Tar gów AGROTRAVEL znajdą się takie propozycje jak:

 

– jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych,
– karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi,
– scena kultury, gdzie zaprezentują się artyści ludowi,
– konkursy dla wystawców i zwiedzających.

Szczegółowe informacje dotyczące targów AGROTRAVEL 2015 dostępne są na stronie: www.agro.travel oraz www.targikielce.pl