FOLDERY PROMOCYJNE

FOLDERY PROMOCYJNE

Zadanie obejmuje opracowanie, przygotowanie i wydruk 3 rodzajów Folderów promocyjno-informacyjnych, 7500 szt., po 3750 szt na jedno LGD.

Teren obejmujący opracowanie – gminy: Besko, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Rymanów, Zarszyn.

I folder dotyczył będzie przyrody na obszarze w/w gmin,

II – produktów lokalnych z obszaru w/w gmin;

III folder – punkty Ekomuzeum.

Folderki promocyjne stanowią jeden z głównych elementów promocji Ekomuzeum – zadanie to przyczyni się do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów. Folderki będą efektem/ rezultatem projektu, który rozpowszechniany będzie na obszarze obu partnerów projektu.