Formularze dotyczące naboru wniosków

Formularze dotyczące naboru wniosków

Szanowni Państwo,

ARiMR przekazała do Państwa dyspozycji Formularze dotyczące przyznania pomocy na realizację operacji, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Formularze dostępne są pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html , jak również na stronie internetowej LGD “Kraina Nafty” w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.  W zależności od zakresu operacji formularze dostępne są w podzakładkach:

  • podejmowanie działalności gospodarczej (nabór),
  • rozwijanie działalności gospodarczej (nabór),
  • granty (nabór),

bądź w Aktualnościach, skąd zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego Naboru.