Fundacja Collegium Progressus ogłasza konkurs

Fundacja Collegium Progressus ogłasza konkurs

Fundacja Collegium Progressus ogłasza

Konkurs na „Najlepszą inicjatywę pozarządową roku 2015”

Nagrody przyznawane będą w kategoriach:

1. Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców
2. Małe miasteczka, do 20 tys. mieszkańców
3. Gminy wiejskie do 20 tys. mieszkańców

Inicjatywy i propozycje zgłaszane są przez mieszkańców, JST i NGO na formularzu do

konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa roku 2015”. Zgłoszenia prosimy przesłać

do 30.09.2016 do:

Fundacja Collegium Progressus
Biuro projektu „Aktywne Karpackie NGO – Federacja karpackich NGO”
ul. Ogrodowa 39
33-300 Nowy Sącz
tel. 791 561 697
biuro@karpackiengo.pl

Prosimy również o przesyłanie na ww. adres propozycji do przyznawanego przez Fundację
tytułu:

„Gmina najbardziej przyjazna III sektorowi”

Zgłoszenia Gmin dokonują organizacje pozarządowe w terminie do 30.09.2016 r. na formularzu zgłoszeniowym „Gmina najbardziej przyjazna III sektorowi”.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

  • na stronie www.karpackiengo.pl
  • w Biurze projektu „Aktywne Karpackie NGO – Federacja karpackich NGO”, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

Do pobrania: