Relacja z warsztatów

Relacja z warsztatów

W ramach projektu pn. „Starość też radość, a młodość trwa wiecznie” LGD „Kraina Nafty” zorganizowała warsztaty komputerowe – „Razem w sieci”. Warsztaty miały miejsce w Szkole Podstawowej w Rogach.

Wzięli w nich udział wszyscy uczestnicy projektu tj. 30 osób, którzy szkolili się w dwóch grupach ze wzgl. na stopień zaawansowania umiejętności komputerowych.

Warsztaty obejmowały 30 godz. zajęć. Czas trwania poszczególnych lekcji kształtował się w zależności od stopnia przyswajalności materiału przez uczestników.

Uczestnicy otrzymał materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera.

Ważną rolę w tym projekcie odegrała młodzież szkolna, która chętnie pomagała osobom starszym pokonywać bariery związane z obsługa komputera.

I blok pn. „Pierwsze kroki” pozwolił uczestnikom zapoznać się z obsługą komputera, korzystania z edytora tekstu Microsoft Word, zasobów Internetu oraz obsługiwania poczty elektronicznej i rozmów przez Skype.

II blok pn. „W cyfrowym świecie” ukierunkowany był na doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności, redagowanie tekstów, tworzenie dokumentów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami oraz obrabianie zdjęć (rozmiar, kontrast, nasycenie barw), tworzenie i przesyłanie wiadomości e-mail.