Gmina Dukla

Gmina Dukla

Gmina Dukla to: dziewicza przyroda, czyste ekologicznie środowisko naturalne, zabytki architektury, zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także gościnni i twórczy mieszkańcy.

 

Położenie w najniższej części  Beskidu Niskiego, Beskidzie Dukielskim w dorzeczu Jasiołki w sposób istotny decyduje o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Znajdują się tu obszary o cennych wartościach przyrodniczych : Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy (obejmujący południową część gminy),  rezerwaty przyrody i liczne pomniki przyrody. Ciekawostką jest „aleja akacjowa” w Dukli, składająca się z 213 sztuk robinii akacjowej. Warto również zobaczyć park pałacowy w Dukli, ze stawami i licznymi drzewami pochodzącymi z innych krajów, a nawet z innych  kontynentów m.in. miłorząb japoński, tulipanowce, surmia, sosna czarna, dąb grecki – drobnolistny, liczne odmiany klonów i inne.

 

Pierwsza pisana wzmianka o Dukli pochodzi z 1366r, prawa miejskie uzyskała natomiast w 1380 roku.  Przez miasto przebiega dawny „Trakt Węgierski”- szlak handlu winem, na którym to bogacili się mieszczanie dukielscy w XVII i XVIII w.

 

W ostatnim czasie Dukla stała się miejscem pielgrzymek. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Dukli 9-10 czerwca 1997 roku, kanonizował św. Jana z Dukli. Miejscami  kultu św. Jana jest Pustelnia znajdująca się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit, ze źródełkiem mającym uzdrawiającą moc,  klasztor OO. Bernardynów w Dukli, a także „Złota Studzienka” na Górze Cergowej.

 

1 stycznia 2010 r. z gminy Dukla wydzielono gminę Jaśliska, obejmującą miejscowości Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna i Wola Wyżna.