Gmina Jaśliska

Gmina Jaśliska

Gmina Jaśliska położona w Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce na stromym wzniesieniu, nad rzeką Jasiołką i jej lewobrzeżnym dopływem Bielczą. Od północnego zachodu Jaśliska graniczą z Daliową, od południowego zachodu z Lipowcem, zaś od północnego wschodu i południa z Posadą Jaśliską, której zabudowa łączy się z Jaśliskami. Jaśliska leżą w odległości 33 km od Krosna i 13 km od przejścia granicznego w Barwinku.

 

Gmina  obejmuje obszar o powierzchni 99 km², co stanowi 0,55 % powierzchni województwa i 10,70 % powierzchni powiatu; dzieli się na: 5 sołectw: Jaśliska w tym Lipowiec; Posada Jaśliska; Wola Niżna w tym Wola Wyżna; Daliowa; Szklary.  

Teren gminy zamieszkuje 2 147 mieszkańców (0,09 % ludności województwa i 1,9 % ludności powiatu).

 

Na terenie gminy występują; Jaśliski Park Krajobrazowych o łącznej powierzchni 14229 ha, Obszar Natura 2000.  Przez teren gminy przebiegają drogi: Wojewódzka nr: 887 Rymanów – Daliowa, Wojewódzka nr: 897 Tylawa – Komańcza, Powiatowa nr: 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) o dł. 9 km 373 m; Powiatowa nr:  2117R Wola Niżna – Wola Wyżna o dł. 4 km 949 m.

 

Gmina Jaśliska na charakter rolniczo-turystyczny. Do podstawowych gałęzi rozwoju należy rolnictwo, turystyka, usługi – prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Układ urbanistyczny okolic rynku. Jest pamiątką po miejskiej przeszłości Jaślisk (1366-1934). W rynku zbiegają się trzy jaśliskie ulice. Najważniejsza chyba z nich, zwana Węgierską, to dawny trakt węgierski wychodzący z Jaślisk na południe w kierunku Czeremchy i Medzilaborców. Pozostałe dwie, to prowadząca na wschód Wolańska (częściej zwana Lwowską) i prowadząca na zachód Dalejowska.            

 

Drewniana zabudowa miasteczka. Drewniane domy o budowie przysłupowej, o ścianach konstrukcji więcowej wiązanych na rybi ogon ustawione są szczytem do placu, co jest charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej. Dachy dwuspadowe tworzą niewielkie podcienia. Szczyty budynków szalowane są deskami, ozdobionymi u dołu wycinanką.