Gmina Jedlicze

Gmina Jedlicze

Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej części Kotliny Krośnieńskiej, będącej centralną częścią Dołów Jasielsko – Sanockich. Na 58 km2 mieszka obecnie 15 390 ludzi. Przez teren gminy przepływa rzeka Jasiołka, będąca dopływem Wisłoki. Atutem regionu jest atrakcyjne usytuowanie w pobliżu drogi krajowej, linii kolejowej, a także w sąsiedztwie dużych miast: Krosna i Jasła.

 

 W skład Gminy Jedlicze wchodzi dziesięć sołectw: Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, Jaszczew, Piotrówka, Poręby, Podniebyle, Potok i Żarnowiec.

 

Występujące w Kotlinie Krośnieńskiej wzniesienia o wysokości 320 – 385 m charakterystyczne są dla okolic Potoka, Jaszczwi, Moderówki oraz południowej części Gminy w pobliżu Podniebyla. Choć w okolicy brak jest dużych kompleksów leśnych, to jednak każdy miłośnik przyrody spotka tu wiele ciekawych okazów fauny i flory charakterystycznych dla tego regionu. Pomniki przyrody, zabytkowe parki, chronione gatunki roślin i zwierząt, interesujące zbiorowiska roślinne, to elementy nadające temu terenowi szczególny charakter.

 

Na terenie gminy występują stawy rybne, które są rajem dla wędkarzy. Zawiaduje nimi Polski Związek Wędkarski „Jasiołka”. Łowić można na dwóch zalewach, z zachowaniem zasad PZW i Regulaminu wewnętrznego PZW „Jasiołka”.  Zbiorniki obfitują w takie gatunki ryb, jak m.in.: karpie, sandacze, szczupaki, liny, leszcze, amury, karasie, węgorze.

 

Ciekawe pod względem przyrodniczym są parki przydworskie w miejscowościach Jedlicze, Potok i  Żarnowiec. Ze względu na duże walory są one chronione decyzją Konserwatora Zabytków. Ładnie utrzymane, stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku i obcowania z przyrodą.

 

W jedlickim parku na szczególną uwagę zasługuje osiem 350-500-set letnich dębów szypułkowych i 400-stu letnia lipa o wysokości 21 metrów. Są one wpisane na listę pomników przyrody. W parku w Żarnowcu z myślą
o turystach utworzono ścieżkę dydaktyczną. Na 40 stanowiskach rozmieszczono tabliczki informacyjne z opisem obiektów historyczno-przyrodniczych znajdujących się w sąsiedztwie 800 metrowej trasy.

 

W Moderówce na uwagę zasługuje skupisko 22 drzew – 19 dębów szypułkowych, 2 lipy drobnolistne i 1 czereśnia ptasia. Wszystkie drzewa mają ponad 100 lat i osiągnęły wysokość 10-25 metrów. Zostały ustanowione pomnikami przyrody.