GreenFilmTourism – Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK

GreenFilmTourism – Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK

Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 lub 11 czerwca w formie ONLINE.
Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK. Obszar regionu podkarpackiego, przez który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty – Polska (powiaty): bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.
Link do rejestracji
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.   
Link do wydarzenia zostanie wysłany 9 czerwca 2021 r.

Link do ankiety
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do wypełniania i odesłania ankiety która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety. Prosimy o odesłanie ankiety do 8 czerwca 2021 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Iwona Wilk, e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl,  tel.: 17 8676 214