Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. wprowadzono numer umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, Regulaminu udzielania środków finansowych oraz Biznesplanu. Prosimy o stosowanie nowego wzoru biznesplanu.

Zapraszamy do składania dokumentów (DOKUMENTY DO POBRANIA).