Informacja dot. dodatkowych środków na nabory oraz szkolenia dla Beneficjentów

Informacja dot. dodatkowych środków na nabory oraz szkolenia dla Beneficjentów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

budżet LGD na zwiększył się o dodatkowe środki w wysokości 788 000 Euro tj. 3.152.000 zł , w tym 1.400.000 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Oznacza to, że w ramach naboru powstanie 14 nowych przedsiębiorstw. Planowany termin naboru przewidziany jest na przełomie listopad/ grudzień 2021 r.

W związku z powyższym, by zapoznać Państwa z warunkami ubiegania się o przyznanie pomocy oraz dokumentacją aplikacyjną, zaplanowaliśmy SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Szkolenie odbędzie się 27 października 2021 r. od godz. 9:00 w Restauracji „Rogaty Gościniec” w Rogach (sala na piętrze).

Uczestników szkolenia OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA SZKOLENIE do dnia 25.10.2021 do godz. 15:00, którą należy dokonać pod nr tel. 725 999 721.

Informujemy również o zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji, do których zapoznania się zachęcamy:

Lokalne kryteria oceny operacji dla projektów w ramach podejmowania działalności gospodarczej (pdf)