Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że w terminie od 31.12.2013 r. do 28.01.2014 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem  LGD „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 … w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków (1 wniosek został wycofany przed oceną Rady).

Rada LGD dokonała oceny i wyboru tych wniosków. 7 wniosków uznano za zgodne z LSR i wybrano je do dofinansowania.

 

Wnioskowana kwota wybranych wniosków :                  1.637.482,00 zł

Limit środków :                                                                   1.638.815,00 zł.

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty Rady LGD „Kraina Nafty”, tj.:

 

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji zgodnych z LSR…zakwalifikowanych do dofinansowania.jpg
  1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania