Informacja dotycząca naboru wniosków o powierzenie Grantów

Informacja dotycząca naboru wniosków o powierzenie Grantów

LGD “Kraina Nafty” informuje, iż w ramach naboru wniosków o powierzenie Grantów,

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, trwającego od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r. do Biura LGD wpłynęło 24 wnioski.

Aktualnie trwa procedura wstępnej weryfikacji Grantów dokonywana przez Biuro LGD.

W dniach 10-11 luty br. odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów,
w ramach w/w naboru.

Limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi: 250 000 zł, natomiast wnioskowana kwota złożonych wniosków przekracza 400 tys. zł.