Informacja dotycząca naboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Informacja dotycząca naboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W dniach od 2 do 30 listopada 2011 r. trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 

 

1.12.2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny i wyboru złożonych wniosków.

W ramach w/w naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 1 447 801,00 zł.

Wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

 

Wnioskowana kwota:                        528 062,50 zł.

Limit środków:                                 835 000,00 zł.

Wykorzystanie limitu:                                    63%

 

W załączeniu przekazujemy Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.