Informacja dotycząca naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Informacja dotycząca naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

18.07.2011 r.w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy  w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”
w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach w/w naboru do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 1.834.310,00 zł.

 

Wnioskowana kwota:                        651.788,00 zł.

Limit środków :                     651.850,00 zł.

Wykorzystanie limitu:                    99,99 %

 

W załączeniu przekazujemy Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.