Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

W terminie od 31.12.2012 r. do 29.01.2013 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie „Małych Projektów”.

 

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 41 wniosków.

W wymaganym terminie Rada LGD dokonała oceny i wyboru tych wniosków:

– 38 wniosków wybrano do dofinansowania,

– 3 wnioski nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków.

 

Wnioskowana kwota wybranych wniosków (do 120 % limitu):                   774 075,01 zł

Limit środków :                                                                                             650 893,15 zł.

 

Lista wniosków niewybranych – Małe projekty 2013.pdf

Lista wniosków wybranych do dofinansowania – Małe projekty 2013.pdf