Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi”

W terminie od  5.11.2012 r. do 3.12.2012 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

 

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 11 wniosków.
W dniu 12.12.2012 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru tych wniosków:

– 10 wniosków wybrano do dofinansowania,

– 1 wniosek nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków.

 

Wnioskowana kwota wybranych wniosków:           3 832 015,00 zł
Limit środków :                                                         3 881 142,00 zł.
Wykorzystanie limitu:                                                                  99%

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.pdf

Lista wniosków niewybranych.pdf