Informacja o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów

Informujemy, że w dniu 2 marca 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 9 marca 2017 r. o odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Zaktualizowano 6 marca 2017 r.)

W dniu 21 marca 2017 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia Protestów (zaktualizowano 15 marca 2017 r.).

Uchwała – protest Granty (PDF)

Uchwały z posiedzenia Rady LGD dot. ponownej oceny

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Protokół z posiedzenia Rady (PDF)