Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2021 r., od godziny 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonych Protestów w zakresie naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór numer 8/2020) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020