Informacja o projektach dotacyjnych na podejmowanie działalności gospodarczej, realizowanych przez Bieszczadzkie Forum Europejskie

Informacja o projektach dotacyjnych na podejmowanie działalności gospodarczej, realizowanych przez Bieszczadzkie Forum Europejskie

Projekt „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. do 31.01.2018 r.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 6 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne.

ikona_pdf Szczegóły dotyczące warunków i formy wsparcia (PDF)

 

Projekt „Moja firma sukces Podkarpacia”

Okres realizacji projektu 01.08.2016 r. – 31.12.2017 r.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 4 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, brzozowskim i strzyżowskim będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne.

ikona_pdf Szczegóły dotyczące warunków i formy wsparcia (PDF)