INFORMACJA O PROJEKTACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

INFORMACJA O PROJEKTACH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

W ramach projektów wybranych do dofinansowania przewidywane jest m.in.

  •  wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej,
  • warsztaty,
  • kursy zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • doradztwo zawodowe.

Oferta skierowana jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, jak i do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”.

Szczegółowe informacje wraz z instytucjami udzielającymi wsparcia poniżej.

pdf Zobacz plik PDF