Informacja o wynikach naboru nr 2/2021

Informacja o wynikach naboru nr 2/2021

Szanowni Państwo

informujemy, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 24  – 26 stycznia 2022 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach…

Szanowni Państwo

informujemy, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 24  – 26 stycznia 2022 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

  • podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 2/2021 trwającego od 24 listopada do 9 grudnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

pdf Lista operacji zgodnych z PROW 2014-2020

pdf Lista operacji wybranych do dofinansowania

pdf Lista operacji niewybranych do dofinansowania

pdf Protokół z posiedzenia Rady w dniach 24 – 26 styczeń 2022


Aktualizacja 14.02.2022 r.

W ramach procedury odwoławczej do Biura LGD wpłynął 1 protest. Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestu odbędzie się w dniu 18 luty 2022 r.

Aktualizacja 18.02.2022 r.
Wyniki procedury odwoławczej:
pdf Protokół z posiedzenia Rady w dniu 18 lutego 2022

pdfUchwała nr XXXX/188/2022 z dnia 18 lutego 2022