Informacja o wynikach naboru nr 8/2020

Informacja o wynikach naboru nr 8/2020

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 14 grudnia oraz 15 grudnia 2020 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

  • podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 8/2020 trwającego od 2 do 16 listopada 2020 r.

W ramach naboru numer 8/2020 do Biura LGD wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania: