Informacja o wynikach naboru nr 9/2020 oraz 10/2020

Informacja o wynikach naboru nr 9/2020 oraz 10/2020

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2020 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 9/2020 trwającego od 2 do 16 listopada 2020 r.
  • oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 10/2020 trwającego od 2 do 16 listopada 2020 r.

W ramach naboru nr 9/2020 do Biura LGD wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

W ramach naboru nr 10/2020 do Biura LGD wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy

Dokumenty do pobrania: