Informacja o wynikach naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informacja o wynikach naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 14-15,20 grudnia br. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 4/2017 trwającego od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru złożonych zostało 25 wniosków, natomiast w limicie środków dla tego naboru wynoszącego 900 000,00 zł zmieściło się 9 najwyżej ocenionych wniosków. Zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia Protestów odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r.

Informujemy, że posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny Wniosków złożonych  w ramach  naboru nr 4/2017 , w wyniku rozpatrzenia protestów odbędzie się 8 lutego 2018 r.

Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny Wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017 zostało przeniesione na dzień 13.02.2018 r.