Informacja o wynikach oceny wniosków

Informacja o wynikach oceny wniosków

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 6-7 lipca br. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 3/2017 trwającego od 12.06.2017 r. do 28.06.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
W ramach naboru złożonych zostało 10 wniosków.
W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania, z tego 9 najwyżej ocenionych wniosków mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.
Zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW 14-20 
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Protokół Rady

Aktualizacja z dnia 26.07.2017 r.

Informacja o wynikach postępowania odwoławczego

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. dokonała rozpatrzenia protestów w ramach naboru nr 3/2017 trwającego od 12.06.2017 r. do 28.06.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

– Uchwały dotyczące rozpatrzenia protestów
Protokół

Aktualizacja z dnia 19.08.2017 r.

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD dot. ponownego rozpatrzenia Protestów w zakresie  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. – naboru realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała IX/75/17 z dnia 23.08.2017 r.
Protokł