Informacja o wynikach oceny wniosków

Informacja o wynikach oceny wniosków

LGD “Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 13-15 oraz 21 grudnia br., dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2016 trwającego od 17.11.2016 r. do 5.12.2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru złożonych zostało 27 wniosków.
W wyniku oceny 2 wnioski zostały uznane za niezgodne z PROW 2014-2020, 25 operacji zostało uznanych za zgodne z LSR oraz wybranych do dofinansowania, z tego 15 najwyżej ocenionych wniosków mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania: