Informacja w sprawie przekazywania dokumentów dotyczących PROW 2014-2020 w formie elektronicznej

Informacja w sprawie przekazywania dokumentów dotyczących PROW 2014-2020 w formie elektronicznej

Dokumentami tymi mogą być:

 • wnioski o przyznanie pomocy (WoPP),
 • wnioski o płatność (WoP),
 • wszystkie inne dokumenty/pisma.

Sposób przekazania dokumentacji:

 1. Korespondencję należy przekazywać jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (https://bip.podkarpackie.pl/index.php/elektroniczna-skrzynka-podawcza)
 2. Korespondencja oraz załączone pliki (jeśli tego wymagają) musi być opatrzona jednym z następujących podpisów:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym, albo
  • podpisem osobistym lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 3. Korespondencja winna zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
 4. Formularze dokumentów, które mogą być składane w formie elektronicznej na formularzach udostępnionych na stronie internetowej prow.podkarpackie.pl w zakładce dokumenty
 5. Dokumenty elektroniczne mogą być składane w jednym z następujących formatów: doc, docx, rtf, txt, gif, jpg, png, tif, pdf, xml.

Link do artykułu:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/187-informacja-w-sprawie-przekazywania-dokumentow-dotyczacych-prow-2014-2020-w-formie-elektroniczne