„INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”

„INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że rozpoczęła realizację projektu pn. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, Działanie III. 3.1 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych.

 

Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD „Kraina Nafty” poprzez zakup nośników ekspozycyjnych z wizytówkami informującymi o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru.

 

Projekt zakłada:

 

1.      Utworzenie zakładki na stronie www.kraina-nafty.plna której znajdą się najważniejsze komunikaty dotyczące realizowanego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

2.      Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych tj. ulotki, tabliczki, prezentacja multimedialna;

3.      Opracowanie treści wizytówek o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru;

4.      Zamówienie i zakup 7 nośników ekspozycyjnych, 40 wzorów wizytówek informacyjnych (10 tys. sztuk każdego ze wzorów);

5.      Dostarczenie  6 nośników wraz z wizytówkami do gmin, będących partnerami projektu;

6.      Zorganizowanie „Dni Otwartych w LGD” dla ogółu społeczności i rozpowszechnianie informacji na temat funkcjonowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz korzyści płynących ze wsparcia udzielonego w ramach projektu.

 

Obszar LGD „Kraina Nafty” jest bardzo atrakcyjny pod względem kulturowym, historycznym

i geograficznym. Mamy nadzieję, że działania ujęte w projekcie pozwolą ukazać to co najładniejsze, najciekawsze i najwartościowsze na naszym terenie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.kraina-nafty.pl w zakładce „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE…”

 

 

LGD „Kraina Nafty”