Konkurs Fotograficzny “Senior w obiektywie i za obiektywem”

Konkurs Fotograficzny “Senior w obiektywie i za obiektywem”

Fundacja Dworek Skórzewski organizuje Konkurs Fotograficzny “Senior w obiektywie i za obiektywem”.
Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

 

 

Celem konkursu jest:
Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie – obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora http://fundacjadworekskorzewski.pl/aktualnosci

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny w załączniku i na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

KONTAKT:

Monika Filipowska
kom. 511 068 713
Fundacja Dworek Skórzewki
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
www.fundacjadworekskorzewski.pl